VIDEO - Recordaantal leerlingen voor Zomerschool Sneek

Maandag 15 augustus is de 2e editie van Zomerschool Sneek van start gegaan. Ruim 190 leerlingen van de basisscholen in de gemeente Súdwest-Fryslân krijgen de komende twee weken extra lessen in rekenen en taal, woordenschat, begrijpend lezen en spelling. Er zijn 11 klassen, waarvan er drie gereserveerd zijn voor Oekraïense kinderen.

‘Dit jaar hebben we een enorm aantal aanmeldingen gekregen. Hiervan zijn ongeveer 50 kinderen uit Oekraïne die in de gemeente Súdwest-Fryslân worden opgevangen. Veel kinderen krijgen te maken met een zogenaamde zomerdip, waarbij het geleerde van het afgelopen schooljaar in de zomervakantie wegzakt. Zomerschool SWF is een prachtige manier om goed voorbereid het nieuwe schooljaar in te gaan‘, zegt coördinator Koos Pot. ‘De leerlingen ontmoeten nieuwe kinderen, werken aan hun zelfvertrouwen en halen zo het beste uit zichzelf’. En de Oekraïense kinderen willen heel graag de Nederlandse taal goed leren spreken”

Zomerschool SWF is een initiatief van Weekendschool SWF en de gemeente Súdwest-Fryslân. Het is gratis voor de leerlingen, maar niet vrijblijvend. ‘We verwachten dat iedereen alle dagen aanwezig is en actief meedoet’. De lessen worden gegeven door een jong en enthousiast team van ruim 25 leerkrachten en onderwijsassistenten. ‘Door met kleine klassen en een groot aantal begeleiders te werken is er volop aandacht voor de kinderen, zowel klassikaal als individueel. ‘Er wordt ook veel tijd ingeruimd voor de persoonlijke leerdoelen van de leerlingen. Als een leerling aangeeft dat hij moeite heeft met bijvoorbeeld breuken of geld rekenen, dan gaan we dat extra oefenen. Wat zou het geweldig zijn als hij aan het einde van Zomerschool het principe ervan doorheeft’. Zomerschool heeft deze editie ook een bouwplaats die verzorgd wordt door Techno Lab. Hier krijgen alle klassen twee workshops aangeboden met o.a. zagen, timmeren, metselen en schilderen. ‘Leren door te doen, dat past heel goed bij de lessen van Zomerschool’, zegt Koos Pot.


Zomerschool SWF wordt gehouden in Sneek, in het Bogermancollege aan de Hemdyk 47.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Groot Fryslân

Wees loyaal – aan onze vrienden