Vlag op de koepel van de Martinikerk : Naturalisatiedag

Foto Henk van der Veer

SNEEK- Vandaag wapperde de Nederlandse vlag bovenop de koepel van de Martinikerk in Sneek. Waarom? Naturalisatiedag, die ieder jaar op 15 december wordt gevierd, de dag waarop ook Koninkrijksdag valt. Ook in Bolsward ging om bovenstaande reden de driekleur uit.

Het vlaggen is dit jaar in Súdwest-Fryslân het enige uiterlijk vertoon op deze bijzondere dag waarop aandacht is voor nieuwe Nederlanders in de gemeente.

Als een buitenlander ervoor kiest om Nederlands staatsburger te worden, is dat reden voor een feestje. In Súdwest-Fryslân gebeurt dit bijna maandelijks, met een officiële ceremonie in het Bestjoershûs in Sneek.

Dergelijke bijeenkomsten zijn nu, vanwege corona, niet mogelijk. ,,It is fansels tige spitich dat dit no net kin”, zegt burgemeester Jannewietske de Vries van Súdwest-Fryslân. “It binne alle kearen bysûndere gearkomsten mei tankbere minsken, dy’t hast sûnder útsûndering drege tiden meimakke hawwe. Se binne bliid dat se hjir in plak krigen hawwe.”

Nu er geen bijeenkomsten mogelijk zijn wil Súdwest-Fryslân toch aandacht geven aan het feit dat de gemeente dit jaar 176 nieuwe Nederlanders mocht verwelkomen. De meesten van hen kregen een persoonlijke uitnodiging om de officiële verklaring te ontvangen waaruit blijkt dat ze Nederlander zijn geworden.

Ze komen alleen naar het gemeentehuis om in een ‘mini-ceremonie’ de verklaring van verbondenheid af te leggen en de officiële papieren in ontvangst te nemen. Tijdens de aanvraagprocedure wordt kort aandacht geschonken aan de betekenis van de Nederlandse nationaliteit, en stilgestaan bij de rechten (bijvoorbeeld stemrecht) en plichten (bijvoorbeeld voldoende ingeburgerd zijn) die bij het Nederlanderschap horen.

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Groot Fryslân

Wees loyaal – aan onze vrienden