VVD-fractie Heerenveen onderstreept de belangrijke rol van de landbouw in het Veenweideprogramma

HEERENVEEN - Er ligt een grote opgave en ambitie voor het Veenweidegebied. Verheugd is de VVD-fractie met de werken van onderop, dus samen met de boeren, de ondernemers en de huiseigenaren om te komen tot een vermindering van de bodemdaling en dus ook een reductie aan de CO2 uitstoot.

Met behulp van maatwerk ziet de VVD al goede voorbeelden in ondermeer het ontwikkelgebied Aldeboarn - De Deelen. Er is echter nog lang niet genoeg geld voor het gehele gebied en dus is een stap-voor-stap aanpak verstandig om de ambitie voor 2050 uiteindelijk te realiseren.

Echter zonder de landbouw kunnen de doelstellingen voor het Veenweidegebied niet gerealiseerd worden.

De fractie van de VVD in de gemeente Heerenveen heeft maandag, samen met het CDA, een amendement ingediend om het grote belang van de landbouwsector te onderstrepen ten aanzien van het Veenweideprogramma 2021-2030. Het amendement is breed aangenomen.

Er wordt benadrukt dat nieuwe economische dragers (energietransitie, recreatie en toerisme en nieuwe woonwensen het een hoog landschapskwaliteit) ten dienste moeten staan van de landbouwsector en niet ten koste moeten gaan van de landbouwsector.

De landbouw is en blijft de cruciale schakel in het realiseren van de Veenweide opgaven.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Groot Fryslân

Wees loyaal – aan onze vrienden