VVD-fractie stemt tegen 'duurste stukje asfalt van Heerenveen'

Foto: Dennis Stoelwinder

HEERENVEEN - Tijdens de raadsvergadering van 22 juni 2020 heeft de VVD-fractie Heerenveen tegen de keuze van het college voor een calamiteitenroute gestemd.

Ontsluiting

De calamiteitenroute is voor bedrijventerrein Kanaal. Dit bedrijventerrein heeft tot nu toe slechts één ontsluiting, via de Wetterwille. Een tweede ontsluiting geeft meer veiligheid bij eventuele calamiteiten.

Het voorstel van het college is om een smalle vluchtroute vanaf het industrieterrein Kanaal aan te leggen onder het viaduct van de A7, direct naast de spoorlijn. Hoewel deze route verder van de BRZO-bedrijven af ligt, is deze route vele malen duurder, maar niet significant veiliger dan de andere varianten. 

Veiligheid

Veiligheid is belangrijk voor de VVD. 'We begrijpen de noodzaak dat er nu een beslissing moet worden genomen, zoals is aangegeven door het college. Echter op basis van twee rapportages, waarin is onderzocht welke routes mogelijk zijn, kan de VVD-fractie zich niet vinden in de voorgestelde variant.', aldus Goffe Walsweer namens de VVD Heerenveen. 

'We zien we een groot verschil in investering en ook een groot verschil in complexiteit qua aanleg. Ook het eventuele gebruik van deze route is volgens de VVD-fractie zeer risicovol, omdat verkeer op elkaar moet wachten op een uitwijkstrook, en dat tijdens een grote calamiteit. Dit kan leiden tot chaos.' 

 

Keuze

Het feit dat de route niet de meest veilige is en, daarnaast, ook nog de meest kostbare was de fractie VVD al kritisch op het voorstel. Dit is door het recente onderzoek en ongewijzigde voorstel van het college niet veranderd. 'Het alternatief is een route via de snelweg. Die zou niet afsluitbaar zijn tijdens calamiteiten. Dit is niet juist; voor het gebied kan een plan gemaakt worden waardoor bij incidenten waarbij de route nodig is, de snelweg direct door Rijkswaterstaat en politie af te sluiten is.' 

Om deze redenen heeft de VVD-fractie tegen dit raadsvoorstel gestemd.

 

Lelylijn

Naast de genoemde redenen om tegen zijn, is er een flinke kans dat bij de realisatie van de Lelylijn deze calamiteitenroute moeten verdwijnen of omgelegd worden. Dat zou dan leiden tot 'het duurste en hopelijk nooit gebruikte stukje asfalt van Friesland', besluit Walsweer namens de VVD.Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Groot Fryslân

Wees loyaal – aan onze vrienden