VVD Heerenveen blij met duidelijke Omgevingsvisie

Foto: Dennis Stoelwinder

HEERENVEEN - Donderdagavond heeft de gemeenteraad van Heerenveen de Omgevingsvisie 1.0 vastgesteld.

Het is een zeer fraai document geworden dat voor en door de inwoners en ondernemers van onze gemeente is opgesteld. Het is een prachtige blauwdruk geworden van wie we zijn als gemeente en wat we willen behouden en willen versterken voor de toekomst.

De VVD-fractie wil de ambtelijke organisatie dan ook van harte bedanken voor deze duidelijke Omgevingsvisie, waarin de ziel en zaligheid van menig medewerker ligt.

 De VVD kan zich goed vinden in deze visie. Heldere kernkwaliteiten zoals (top)sport, bereikbaarheid, de regiofunctie van Heerenveen en onze prachtige diverse natuur worden goed vastgelegd in dit document en zijn verduidelijkt met mooie landkaarten.

 Eén kernkwaliteit misten we echter. Dit was de ruimte voor een sterke agrarische sector. Een gemeente waar ongeveer 2/3 van het oppervlak bestaat uit agrarische grond en het feit dat meerdere zuivelfabrieken gevestigd zijn in Heerenveen, betekent voor de VVD dat de agrarische sector als kernkwaliteit benoemd moest worden. We hebben hiertoe een amendement ingediend, samen met veel andere partijen om kernkwaliteit punt 6 te wijzigen in: Een robuust groen- en blauw netwerk met ruimte voor een sterke agrarische sector. Gelukkig is het amendement aangenomen door de gemeenteraad.

Met dit amendement versterken we de waardering voor de landbouwsector, die zich duurzaam moet kunnen blijven ontwikkelen in onze gemeente.

Tenslotte hoopt de VVD-fractie dat de 1.0 versie van deze visie snel vervangen moet worden door de 2.0 versie, omdat de komst van Lelylijn ingepast moet worden.