VVD Heerenveen kritisch op proces rond de komt van een AZC

HEERENVEEN - Tijdens de commissievergadering van de gemeenteraad van Heerenveen op 30 maart stond onder meer de komst van een asielzoekerscentrum (azc) in de gemeente Heerenveen op de agenda.

 Het voorstel is om in principe in te stemmen met de komst van een AZC in onze gemeente voor ongeveer 450 mensen en dit voor 10 jaar. 

Na dit besluit wordt een locatie analyse gestart evenals communicatie en participatie. De VVD-fractie vindt echter dat er eerst onderzoek moet plaatsvinden naar het draagvlak voor een AZC in Heerenveen, onder andere door het betrekken van inwoners.

‘Nu ja zeggen en daarna vragen aan de inwoners om mee te denken is niet een vorm van participatie, zoals de VVD zich dat voorstelt’, aldus Goffe Walsweer namens de VVD. 

De VVD-fractie zal tijdens de raadsvergadering van 20 april a.s. met een voorstel te komen, zodat er onderzoek gedaan wordt naar draagvlak en participatie.

Vooruitlopend daarop hoort VVD Heerenveen graag wat u vindt van de mogelijke komst van een AZC in de gemeente Heerenveen. Stuur uw reactie naar heerenveen.vvd@gmail.com
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Groot Fryslân

Wees loyaal – aan onze vrienden