Wat zijn keerwanden en voor welke projecten zijn ze essentieel?

INGEZONDEN - Een keerwand - ook wel keermuur - is een L-vormig element van hoge kwaliteit gewapend beton dat veel gewicht aankan. 

Door de slimme massieve hoekvormen worden de wetten der natuurkunde volledig benut in plaats van omzeild. Wanneer worden keerwanden geplaatst? Een aantal voorbeelden om het begrip keerwand wat duidelijker te maken. Van erfafscheiding tot laadperrons en van bankje tot complete waterkering.

Loading dock (of laadperron) bij bedrijven

Een loading dock oftewel laadperron is het gedeelte bij een bedrijf waar goederen worden geladen en gelost. Dit gaat makkelijker, veiliger en sneller wanneer de hoogte van het magazijn gelijk komt te liggen aan de hoogte van de vloer van de vrachtwagen. Dit hoogteverschil werd voorheen gevormd door een opgehoogd magazijn, maar is tegenwoordig vaak een soort kuil. In beide gevallen komen de keerwanden van pas, omdat deze veel gewicht aankunnen. Betonnen keerwanden van de specialist op dit gebied, Nedabo, worden op secure wijze geplaatst met een speciale kraanwagen.

Badplaatsen met een mondaine uitstraling

Maar niet alleen op industrieterreinen komen deze keerwanden van pas. Op diverse boulevards wordt op deze manier het strand afgescheiden van de promenade. Aan de ene kant het zand, aan de andere kant een sierlijke tegelvloer. Op de keerwanden wordt veelvuldig verpoosd en gepicknickt. Het ziet er mondain uit, zoals dat bij badplaatsen hoort.

Dankzij de dijken

Als waterkering zijn het eveneens vaak keerwanden die het meest geschikt zijn. Heuvels en dijken worden immers steviger als deze gedragen worden door hoekvormige elementen die het gewicht gemakkelijk kunnen dragen en ook nog eens duurzaam zijn. Nederland heeft op het gebied van waterkeringen en -werken natuurlijk een reputatie hoog te houden en Nedabo draagt daaraan bij.

Erfafscheiding en geluidswal

Om het zicht op minder fraaie delen naast woonwijken te onttrekken aan woonwijken worden keerwanden ingezet. Op deze manier wordt tevens de geluidsoverlast van sportvelden of snelwegen teruggebracht. Keerwanden kunnen tevens dienst doen als afscheiding tussen twee percelen. Door de secure plaatsing van Nedabo ziet het geheel er netjes en strak uit, bovendien is zo'n erfafscheiding met keerwanden onderhoudsvrij.

Op pleinen en in straten

Na het lezen van dit artikel gaat waarschijnlijk steeds meer opvallen op welke plaatsen en in welke hoedanigheid keerwanden zijn gebruikt. Want al wandelend door de stad is te zien dat ook voor een functionele inrichting eveneens keerwanden zijn gebruikt. Denk aan betonnen banken en trappen. Soms zijn de keerwanden onderdeel van architectonische kunstwerken. Wat dat betreft kunnen deze elementen vergeleken worden met LEGO-blokjes - maar dan voor aannemers.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Groot Fryslân

Wees loyaal – aan onze vrienden