Weblog burgemeester Veenstra van De Fryske Marren: Vertrouwen

Foto Gewoan Dwaan - Douwe Bijlsma

DFM - De weblog van burgemeester Fred Veenstra van De Fryske Marren gaat deze keer over de formatie van het nieuwe kabinet.

Onderstaand de weblog:

Tijdens het schrijven van dit stukje klinkt op de achtergrond het debat in de Tweede Kamer. De start van de formatie van het nieuwe kabinet lijkt volledig ontspoord. Er worden door de verschillende fractievoorzitters grote woorden gebruikt om uiting te geven aan hun ongenoegen over de werkwijze van de verkenners en wat er in de verschillende gesprekken wel of niet is besproken.

En dat is denk ik ook niet geheel onterecht. Het gaat over transparantie en vertrouwen. En over de rollen die parlement en regering vervullen. Dat zijn belangrijke onderwerpen. Onderwerpen waarover eigenlijk geen discussie zou moeten worden gevoerd. Rollen zouden eigenlijk duidelijk moeten zijn. En is het niet logisch dat de politiek transparant is en dat vertrouwen de basis is?

Ooit vertelde een voormalig lid van de Tweede Kamer dat je het in de politiek niet over vertrouwen hebt. Het uitgangspunt is immers dat er vertrouwen is tussen Kamer en regering. Pas als er geen vertrouwen is heb je het erover; dan is er sprake van een politiek probleem. Dat er een probleem is wordt wel duidelijk uit het debat. En dat was het voor degenen die het nieuws volgen ook wel.

Onze landelijke politiek is in een bijzondere situatie terecht gekomen. De notities van de verkenner zijn nu de concrete aanleiding, maar als we alleen maar terugdenken aan de debatten over de toeslagenaffaire dan moeten we vaststellen dat er in de Tweede Kamer, en bij veel mensen daarbuiten, weinig waardering is voor het huidige kabinet.

Hoe het debat ook zal aflopen, na de formatie zal het anders moeten, welk kabinet er ook komt. Herstel van vertrouwen zal voorop moeten staan. De problemen die moeten worden aangepakt zijn immers groot in aantal en groot in omvang. De coronacrisis, de klimaatcrisis, de woningnood, een rechtvaardiger sociaal stelsel en nog veel meer. Alleen wanneer er onderling vertrouwen is kan er aan breedgedragen oplossingen worden gewerkt.

Vertrouwen in de politiek speelt natuurlijk niet alleen op landelijk niveau. Ook binnen de gemeente kunnen raad en college alleen goed functioneren wanneer er onderling vertrouwen is en wanneer inwoners er op kunnen rekenen dat de gemeente(politiek) goed functioneert. Niet alle voorstellen die het college doet hoeven unaniem aangenomen te worden. Om politieke redenen kan een fractie immers tegen een voorstel zijn. En daar moet het college dan maar tegen kunnen. Maar ook dan moet er wel het vertrouwen zijn dat het college in alle oprechtheid met een voorstel is gekomen.

In de gemeenteraad ging het deze week ook over communicatie. Hoe is er gecommuniceerd in een specifieke situatie, parkeerproblemen in het centrum van Lemmer, maar ook over de communicatie vanuit de gemeente in het algemeen. Daar zijn in toenemende mate klachten over zo stelden een aantal partijen. In een motie is gevraagd het beleid op korte termijn te evalueren.
Wanneer er klachten zijn over de communicatie van de gemeente dan moeten die serieus worden genomen. Als de communicatie niet goed is ligt vermindering van vertrouwen op de loer. Dat zou niet goed zijn en dat moet dus worden voorkomen.

De reactie dat iedereen zijn uiterste best doet, maar dat er zo nu en dan ook bij de gemeente fouten worden gemaakt, zou in dit verband een foute reactie zijn geweest. Ik ga daarom graag het gesprek met de gemeenteraad aan om meer duidelijkheid over de klachten te krijgen. En vervolgens gaan we serieus aan de slag om het probleem op te lossen. Daar heeft de gemeenteraad recht op. En, veel belangrijker, daar hebben de inwoners van onze gemeente recht op.
Doen wat er gedaan moet worden; dat vergroot het vertrouwen in de overheid. Op landelijk én op gemeentelijk niveau.

Weblog burgemeester Fred Veenstra.