Ook in de gemeente Heerenveen grotere kans op natuurbranden

112
Brandweer blust natuurbrand in Oranjewoud
Brandweer blust natuurbrand in Oranjewoud

HEERENVEEN - Door toenemende droogte krijgen  we steeds vaker te maken met natuurbranden die moeilijk te beheersen zijn. 

Daarvoor waarschuwen deskundigen. Hogere temperaturen en een toenemend tekort aan neerslag zorgen voor een probleem dat niet alleen de natuur, maar ook de mens bedreigt.

De Friese brandweer bekijkt waar de risico’s zijn en is bezig met een gebiedsgerichte aanpak. Ook in de gemeente Heerenveen zijn een aantal kwetsbare natuurgebieden. Dit zijn Oranjewoud, de Ketliker Skar en natuurgebied De Kiekenberg bij Nieuwehorne. In deze natuurgebieden kan   een grote brand kunnen uitbreken.

,,Heerenveen kent een aantal natuurgebieden. Hier kijken wij samen met Staatsbosbeheer, It Fryske Gea en de gemeente Heerenveen naar de risico’s. Ook kijken de instanties gezamenlijk naar mogelijkheden om branden te voorkomen en te bestrijden. Om branden te voorkomen moet er ook voorlichting aan burgers worden gegeven. ‘Bij het ontstaan van een brand zijn vaak mensen betrokken, wanneer ze bijvoorbeeld barbecueën in de natuur, een peukje wegwerpen of de auto parkeren in hoog en droog gras. Mensen moeten weten wat daar eventueel de gevolgen van zijn.’ Zegt Eise Dijkstra van brandweer Fryslân.

Brand in een naaldbos kan behoorlijk gevaarlijk en onvoorspelbaar zijn. Het vuur vreet zich een weg naar boven. Dit heet kroonvuur. Als dit aan de orde is heeft de brandweer het nakijken en is er sprake van een onbeheersbare brand, want naaldbomen branden veel harder dan loofbomen.

In de gemeente Heerenveen is de brandweer redelijk goed voorbereid op een natuurbrand. ,,Er zijn verschillende posten met materiaal voor natuurbrandbestrijding. Zo staan in Oldeberkoop, Beetsterzwaag en Appelscha natuurbrandbestrijdingsvoertuigen. In Heerenveen heeft men de beschikking over een 6x6 haakarmvoertuig met watercontainer. Deze is geschikt om te rijden in natuurgebieden. De komende jaren gaat de Friese brandweer investeren in natuurbrandbestrijdingsvoertuigen. Deze worden gestationeerd  op de Waddeneilanden en een aantal strategische posten op de vaste wal. Er worden zes van deze voertuigen aangeschaft” aldus Eise Dijkstra.

Ook buiten natuurgebieden moeten maatregelen komen om natuurbranden te voorkomen en te bestrijden, zegt Staatsbosbeheer. Er zouden waterputten aangelegd kunnen worden aan randen van natuurgebieden. Ook een hoger grondwaterpeil zou helpen om verdroging van de natuur tegen te gaan.