IJsvereniging Makkum zoekt ontbrekende informatie over geschiedenis

Algemeen
Foto: Remko de Jong
Foto: Remko de Jong

BOLSWARD - Covid-19 is hopelijk binnenkort verleden tijd, maar heeft ook ruimte gegeven voor opmerkelijke initiatieven. 

Remko de Jong, secretaris van de IJsclub Makkum, heeft de tijd benut om de handgeschreven archieven vanaf 1864-1896 en van 1924 tot heden van de vereniging uit te pluizen en te lezen. Hij doet verslag van zijn inspanningen en heeft een vraag.

“De periode 1924-1970 is al herschreven en gedigitaliseerd. Het was vaak een kwestie van letter voor letter ontcijferen of met een vergrootglas proberen te lezen wat er toen is geschreven met een mooie kroontjes- of vulpen en uitgelopen inkt. Geschreven in een toen [en nog] heel mooi handschrift, soms onleesbaar en net zo vaak met moeite leesbaar. Door gewone mensen met een gewoon beroep, die zich in hun vrije tijd vrijwillig inzetten voor wat dan ook.”

“Zo ook de mensen die in de IJsvereniging Makkum zitten of hebben gezeten. Velen heb ik nog persoonlijk gekend, maar zijn niet meer onder ons. Van anderen heb ik alleen maar gehoord. Bij het uitpluizen en ontcijferen van een onleesbaar oud krantenartikel zoek ik op het internet naar meer informatie. Naar namen die bij een wedstrijd horen. In 99% van de gevallen lukt dat ook. Ik schrijf alles letter voor letter over en in gedachten ben ik bij iedere bestuurs- of ledenvergadering aanwezig en krijg ik een voorstelling van hoe personen eruit zagen. Ik kopieer het verslag, maar nu op de computer in een oud lettertype, voor een ieder leesbaar, en voeg zoveel mogelijk oude foto’s bij.”

“Zo ontstaat een overzicht van de ontwikkelingen van de IJsvereniging. Belangrijk? Nee, nu niet…..of juist wel? Over honderd jaar hebben geïnteresseerden door dit werk de beschikking over verslagen van wat er toen en toen op en rond het ijs is gebeurd. Het lijkt me voor die volgende generatie geweldig, net zo geweldig als ik het nu vind om dit uit te pluizen en letter voor letter aan de computer toe te vertrouwen.”

“Dat vraagt focus. Na een verslag weet ik doorgaans niet meer wat er is gebeurd, totdat ik het nalees en op fouten controleer. Ik bedoel fouten zijn fouten, alles wordt één-op-één overgenomen, is er een woord doorgestreept dan wordt het bij mij ook doorgestreept. Een spellingfout gaat ook mee, net als een afkorting die officieel geen afkorting is.”

Assistentie gevraagd

“Het moeilijkste zijn de namen van personen in de wedstrijdverslagen die in een oud handschrift in het Fries zijn opgetekend en waarschijnlijk ook nog in oud Fries zijn geschreven. Op internet wordt er soms wat over geschreven en dan heb je de namen. Nóg problematischer is het bijna niet meer gesproken en geschreven Makkumer Fries. Die documenten bewaar ik even voor later. De verhalen zijn mooi, maar ook triest. Als een wedstrijd wordt afgelast of uitgesteld, omdat er de dag ervoor net buiten Makkum een tragisch ongeval in een familie is voorgevallen. En daar zoek ik nu assistentie. Kun jij oud Fries en een oud handschrift lezen en lijkt het je leuk om dit over te zetten naar digitaal, je hulp wordt op hoge prijs gesteld.”

“Maar we zoeken ook hulp bij het vinden van ontbrekende informatie. Is je pake of vader en later ook je moeder of beppe of een ander familielid ooit tot erelid van de IJsvereniging benoemd en heb je daar nog iets van -- een foto, een getuigschrift of wat dan ook? Is er iemand in de familie die ook in het bestuur heeft gezeten en staat die persoon niet op onze lijst? Ook dat zou ik graag willen hebben, als het mogelijk is met de geboorte- en overlijdensdatum en de functie die hij/zij heeft vervuld. Zijn er nog mensen die nog iets voor het archief hebben? Van nu en zéker van vroeger: stempelkaarten, medailles, foto`s of wat dan ook. Ik heb er grote belangstelling voor, vooral voor foto’s van oud-bestuursleden.”

“Alles kan worden opgestuurd naar iisklubmakkum@gmail.com of worden bezorgd op Estrikwerk 18. Help jij mij aan de ontbrekende gegevens? Want ook nu word het later vroeger. Bedankt voor alle hulp en medewerking.”

Door: Frans van Egmond/Makkum Nieuws