Week lang feest in Sintjohannesga, 100 jaar christelijk onderwijs

Algemeen
100 jaar christelijk onderwijs op De Trieme in Sintjohannesga Foto Omrop Fryslân/Willem Vermeltfoort
100 jaar christelijk onderwijs op De Trieme in Sintjohannesga Foto Omrop Fryslân/Willem Vermeltfoort

SINTJOHANNESGA - Het christelijke onderwijs in Sintjohannesga bestaat al 100 jaar. Het eeuwfeest wordt op basisschool De Trieme een week lang gevierd met allerlei activiteiten. Donderdag kwam burgemeester Fred Veenstra van De Fryske Marren naar de school om een blijvend aandenken aan het jubileum te onthullen.

In de gymzaal van De Trieme kwamen leerlingen, onderwijzers, ouders en andere belangstellenden voorafgaand aan de onthulling bijeen. Samen met troubadour Piter Wilkens werd eerst het ‘Trieme lied’ gezongen. Daarna was het woord aan schooldirecteur Rianna de Jong - Hornstra die kort terug keek op 100 jaar christelijk onderwijs in Sintjohannesga en op de festiviteiten van de afgelopen dagen.

Nadat ook burgemeester Veenstra de zaal had toegesproken, was het tijd voor het officiële moment. Veenstra ging samen met leerling Lútsen de Jong, de overige aanwezigen bleven binnen in verband met het regenachtige weer, naar buiten om daar een lint rond een bank op het schoolplein door te knippen. Daarna volgde er nog een mini-concert van Piter Wilkens.

Terug in de tijd
Op woensdag ging de school letterlijk terug in de tijd. Meesters, juffen en kinderen kwamen toen in kleding uit de vorige eeuw naar school. Tientallen kinderen waren verkleed en bespraken hun outfit. ,,Ik heb een pet op mijn hoofd die nog van mijn opa is geweest’, zei Klaas-Anne uit groep 7/8. ,,Er zitten ook nog van die oude klompen van vroeger bij. Het zit niet lekker, want ik ben dit niet gewend. Die geitenwollensokken jeuken ook.’ Klaas-Anne stopte met praten toen èèn van de juffen het plein opliep. Met een grote koeienbel haalde ze alle kinderen naar de voordeur. ,,Allemaal naar binnen, want het is al bijna tijd!’

Binnen kregen de kinderen les in de oude stijl van vroeger. De iPads en schriften maakten ruimte voor een griffel en lei. ,,Ik wil nu graag het woord ‘eetwaren’ zien’, zei meester Sietze Greidanus, terwijl hij met een strenge blik de klas inkeek. De kinderen schreven het woord op hun lei. ,,Wij geven zelfs les in de spelling van toen’, zei Greidenus. ,,Tegenwoordig is het natuurlijk ‘etenswaren’, maar wij doen ‘eetwaren’. Ik heb dat natuurlijk allemaal opgezocht en hoop de kinderen zo wat te kunnen leren.’

,,De kinderen hebben nu weinig te klagen’
Greidanus neemt de stap in de tijd serieus en met een liniaal slaat hij op een oude katheder. ,,Wij hopen dat de kinderen wat meekrijgen over de tijd van toen. Dat het allemaal strenger was en dat de kinderen eigenlijk niet zoveel te klagen hebben deze dagen.’ Greidanus stopt met praten en kijkt weer de klas in. ‘Ik wil nu ‘kiespijn’ zien.’

,,Ik vind het prachtig dat wij verkleed zijn’, zegt Senne, terwijl zij het bevel van de meester opvolgt. Ze heeft speciaal voor deze dag een bloemenjurk aangetrokken en strikjes in haar haar gedaan.’ Zo kunnen wij ook zien hoe het in die tijd was. Dat is voor mij heel vreemd, maar voor oma was dat gewoon. Ik vind het mooi dat de school dit doet.’

De hele week zijn er activiteiten op de school, die op 15 november exact 100 jaar is geworden. ,,100 jaar geleden is er een hele strijd geweest om het christelijke onderwijs hier te krijgen’, zegt juf Saskia de Jong. Zij is druk bezig geweest om alle feestelijkheden te plannen. Dinsdag waren er Oudhollandse spelletjes en vrijdag is er een reünie.

Trots zijn
‘Niet iedereen wilde de school hier hebben’, vertelt de juf. ,,Het was natuurlijk een andere tijd en die strijd over het type onderwijs was groot. Maar het is er nu nog en daar mogen wij trots op zijn. Scholen stoppen met bestaan, want het is moeilijk om dorpsscholen rond te krijgen. Maar gelukkig zijn we er nog en we hebben veel plezier. Hopelijk komen er nog 100 jaar bij.’

Bekijk de reportage van Omrop Fryslân, klik op de link www.omropfryslan.nl/nl/nieuws/1175476/basisschool-de-trieme-in-sintjohannesga-100-jaar-terug-in-de-tijd

Bron: deels Omrop Fryslân

Burgemeester Veenstra en Lútsen de Jong knippen het lint door bij De Trieme. Foto Gewoan Dwaan/Douwe Bijlsma
100 jaar christelijk onderwijs op De Trieme in Sintjohannesga Foto Omrop Fryslân/Willem Vermeltfoort
Burgemeester Veenstra en Lútsen de Jong knippen het lint door bij De Trieme. Foto Gewoan Dwaan / Douwe Bijlsma
100 jaar christelijk onderwijs op De Trieme in Sintjohannesga Foto Omrop Fryslân/Willem Vermeltfoort