De ‘aaisikerstiid’ breekt aan

Algemeen
Foto Vogelwacht Bolsward
Foto Vogelwacht Bolsward

SNEEK- De Kievitseieren mogen wel worden gezocht maar niet worden meegenomen! Wat moet je doen als je denkt dat je het eerste ‘ljipaai’ gevonden hebt?

De vondst moet eerst via een sms-bericht gemeld worden bij de Bond Friese Vogelwachten, telefoonnummer Inge van der Zee: 06-11402591 of Henk de Jong: 06-51172174.

Het 1e kievitsei gevonden in de provincie Fryslân wordt gemeld bij de Commissaris van de Koning

Het kievitsei dat daarna als eerste wordt gevonden, wordt gemeld bij de burgemeester van de gemeente waarin het kievitsei is gevonden.

Wanneer je denkt de vinder te zijn van het 1e kievitsei van de gemeente Súdwest-Fryslân, kun je je melden bij de gemeente, afdeling Kabinet, telefoon 14 0515.

Buiten kantooruren kun je je vondst mailen naar: g.vanderveen@sudwestfryslan.nl of secr.devries@sudwestfryslan.nl met vermelding van je gegevens en je telefoonnummer. Wij nemen dan contact met je op.

Voor meer informatie en de regels zie de website van de Bond Friese Vogelwachten (BFVW).