Janeslootbrug 20 maart tot en met 1 april gesloten voor (vaar)verkeer

Algemeen
Janeslootbrug van 20 maart tot en met 1 april afgesloten Foto Gewoan Dwaan - Douwe Bijlsma
Janeslootbrug van 20 maart tot en met 1 april afgesloten Foto Gewoan Dwaan - Douwe Bijlsma

LANGWEER - De Janeslootbrug bij Langweer is nodig aan onderhoud toe. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd van 20 maart tot en met 1 april. De brug is in deze periode afgesloten voor het verkeer.

Het werk zal worden uitgevoerd door aannemer A. Faber uit Bolsward. In opdracht van Provincie Fryslân en gemeente De Fryske Marren zal op het vaste gedeelte van de drug een nieuwe laag asfalt worden aangebracht. Op het beweegbare deel van de brug komt een kunststof slijtlaag.

Verder vervangt de aannemer de aansluitende klinkerverharding door asfalt. Ook pakken ze de taludtrappen aan. De taludtrap aan de noordwestzijde van de brug wordt weggehaald. De overige drie taludtrappen worden opnieuw gesteld zodat het gebied rondom de brug weer netjes en toekomstbestendig is.

Stremming en hinder wegverkeer
Van 20 maart tot 1 april is de brug overdag, van 07.00 tot 17.00 uur, afgesloten voor het verkeer. Het verkeer wordt in die tijd omgeleid. De omleidingsroute ewordt ter plaatse aangegeven met gele borden.

Voor fietsers en voetgangers is tussen 07.00 uur en 17.00 uur een pont beschikbaar. Buiten de werktijden kunnen fietsers en voetgangers gebruik maken van de brug.

In verband met het aanbrengen van een kunststof slijtlaag op het beweegbare gedeelte is de brug gedurende 24 uur voor al het verkeer gestremd. Deze stremming staat vooreerst gepland op 27 en 28 maart.

Ook na deze twee weken worden er nog werkzaamheden uitgevoerd, maar dan kan het verkeer over de brug. Deze afrondende werkzaamheden duren ongeveer drie weken.

Scheepvaartverkeer
Van 20 maart tot 1 april is de brug ook gestremd voor het vaarverkeer. Het vaarverkeer kan omvaren via de Langweerdervaart. Ook dit wordt ter plaatse met borden aangegeven. Bij de start van het vaarseizoen wordt de brug weer bediend en kan het vaarverkeer du passeren.