Subsidie voor verbeteren waterkwaliteit Nannewiid toegekend

Algemeen
Foto: Dennis Stoelwinder
Foto: Dennis Stoelwinder

OUDEHASKE - Wetterskip Fryslân kan de waterkwaliteit van het Nannewiid gaan verbeteren door te baggeren. 

Het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling heeft de aanvraag van het waterschap voor een POP3-subsidie van ruim 2 miljoen euro toegekend. De baggerwerkzaamheden in een groot deel van de plas en de noordelijke opvaarten starten in september 2023 en duren ongeveer een jaar. 

Het Nannewiid, een polderplas in oorspronkelijk veengebied, is aangewezen als een water waar de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water gehaald moeten worden. In deze richtlijn staan afspraken die ervoor moeten zorgen dat uiterlijk in 2027 het water in alle Europese landen voldoende schoon is. En schoon water is goed voor plant en dier.

Schoon water, vol leven

Het uitgebaggerde Nannewiid voldoet straks aan de Europese afspraken. De dikke, voedselrijke sliblaag op de bodem van het meer is nu een bedreiging voor een goede ecologische waterkwaliteit. Door het verwijderen van de sliblaag verbetert deze waterkwaliteit. Zo kunnen planten en dieren die bij dit type water horen of zouden moeten komen, hier leven. Doel voor het Nannewiid is: schoon water, vol leven.

Relatie met gebiedsplan Nannewiid

Wetterskip Fryslân trekt in dit project samen op met bewoners en andere partijen in het gebied: Stichting Nannewiid, gemeente De Fryske Marren, Staatsbosbeheer en Provincie Fryslân. Stichting Nannewiid stelde in 2021 een gebiedsplan voor het Nannewiid op. Eén van de onderdelen van dit plan is het baggeren van de plas, zodat waterrecreatie weer mogelijk wordt. ‘Het mooie bij dit project is dat we kansen kunnen combineren’, zegt dagelijks bestuurder Frank Jorna van Wetterskip Fryslân. ‘Het dieper maken van de plas zorgt ook voor meer mogelijkheden voor de waterrecreatie.’

116.000 kuub bagger

Bagger is slib dat elk jaar ongeveer 1 tot 2 centimeter op de waterbodem aangroeit. Dit is een natuurlijk proces. Voor een goede waterkwaliteit wordt deze baggerlaag verwijderd. Wetterskip Fryslân verwijdert uit het Nannewiid en de opvaarten aan de noordkant in totaal ongeveer 116.000 kubieke meter baggerslib. De sliblaag die wordt weggehaald, is tussen de 10 en 100 centimeter dik.  

Meer informatie over het project verbeteren waterkwaliteit Nannewiid is te vinden op: www.wetterskipfryslan.nl/nannewiid.