Voorbereidingen op herstelwerk A7-aquaduct begonnen

Algemeen
Foto: Ynte Dragt
Foto: Ynte Dragt

UITWELLINGERGA - De voorbereidingen voor de start van de herstelwerkzaamheden aan de Prinses Margriettunnel zijn inmiddels in volle gang. De grond rondom de tunnelwand bij het kanaal wordt daarvoor in gereedheid gebracht.

Op woensdag 24 mei tijdens een inloopavond in Hotel Sneek worden de inwoners van Oppenhuizen en Uitwellingerga geïnformeerd over het herstelwerk van de tunnel. Rijkswaterstaat heeft de bewoners per brief uitgenodigd de informatieavond bij te wonen.

Belangstellenden kunnen zich laten informeren over de voorlopige planning, de gekozen uitvoeringsmethode van de herstelwerkzaamheden en welke impact dit voor de omgeving heeft. Daarnaast wordt nog teruggeblikt op de gedeeltelijke heropening van de tunnel in februari voor het wegverkeer en wordt uitleg gegeven over de onderzoeksactiviteiten die tot dusver zijn uitgevoerd.

Het herstelwerk, waaronder de vervanging van de afgebroken grondankers, zal naar alle waarschijnlijkheid enkele maanden in beslag nemen.

Foto: Ynte Dragt
Foto: Ynte Dragt