Tweede dorpsavond Sinnefjild Woudsend e.o.

Algemeen
Afbeelding

WOUDSEND- Op 24 mei a.s. wordt een tweede dorpsavond ‘Sinnefjild Woudsend e.o.’ gehouden over de verschillende aspecten wat betreft de energievoorziening met zonnepanelen in en rond Woudsend.

\n

Uitnodiging voor de tweede dorpsavond over Sinnefjild Woudsend e.o.

Onderwerpen:
- Woudsend energieneutraal: Wat is de energiebehoefte in de toekomst?
- De vertaling naar zonne-energie en andere energiebronnen (wind, waterstof, opslag)
- Welke mogelijkheden zijn er op daken en grondlocaties?
- Wat kunnen we doen voor eigen energievoorzieningen?

Datum en tijd: woensdag 24 mei, 20:00 uur
Plaats:              MFC/dorpshuis ‘De Driuwpôlle’


Toelichting
Op de startavond van 15 juni 2022 is het volgende besproken:
     * De ‘zonneladder’: Eerst de daken, dan grondlocaties binnen en buiten het dorp.
     * Voorwaarden: Uit het zicht, combineren met natuur/recreatie,
                                   opbrengst voor het dorp.
     * Inventariseren van grondlocaties: waar wel en waar niet?
     * Vervolg: onderzoek naar energiebehoefte en keuze energiebronnen en locaties.
Het verslag van deze avond staat in het document “Rode draad Sinnetafel Woudsend”
(verkrijgbaar via het mailadres duurzaamwoudsend@gmail.nl)

Onderzoek
Na 15 juni is een klankbordgroep gevormd van 25 inwoners, die zich hiervoor hebben opgegeven. In twee bijeenkomsten zijn de resultaten van het onderzoek met voorstellen gepresenteerd. De klankbordgroep is akkoord gegaan om deze voorstellen aan het dorp voor te leggen.
Het hele proces wordt ondersteund en bewaakt door een brede ‘regiegroep’ waaraan EDW, Dorpsbelangen, Ondernemersverenging en Doarpswurk deelnemen.

Tweede dorpsavond
     - Op 24 mei worden eerst een presentatie gehouden met de resultaten
        van het onderzoek.
     - Vervolgens wordt dit aan de ‘Sinnetafels’ in kleine groepen besproken.
     - Tenslotte worden gezamenlijke conclusies en vervolgstappen besproken
        en vastgesteld.
De regie van de avond wordt weer in samenwerking gedaan met Doarpswurk en Bureau Weusthuis en Partners, die ruime ervaring hebben met de ‘Sinnetafels’ in Friesland.

U bent van harte welkom om op 24 mei deel te nemen aan deze dorpsavond.
Als u naar aanleiding van deze uitnodiging nog vragen heeft, dan kunt u deze altijd stellen via het mailadres duurzaamwoudsend@gmail.com

De regiegroep Sinnefjlild Woudsend e.o. (EDW/Duurzaam Woudsend, Dorpsbelangen Woudsend, Ondernemersvereniging Woudsend, Doarpswurk)

Bron: https://www.woudsendonline.nl