Gelijke regelgeving voor agrariërs in Súdwest-Fryslân geborgd met nieuwe bestemmingsplannen buitengebied

Algemeen
Foto Henk van der Veer
Foto Henk van der Veer

SNEEK- De gemeente Súdwest-Fryslân wil regelgeving voor agrariërs in Súdwest-Fryslân gelijktrekken. Door de verouderde bestemmingsplannen van de voormalige gemeenten Boarnsterhim (deels), Bolsward, Littenseradiel (deels) en Wymbritseradiel samen te voegen en de actualiseren, wordt regelgeving gelijkgetrokken voor alle agrariërs in Súdwest-Fryslân. Zo komt er meer overzicht in de regelgeving en zijn de bestemmingsplannen voor het buitengebied straks bruikbaar onder de nieuwe Omgevingswet.

Gelijke kansen voor agrariërs in Súdwest-Fryslân

Tot voor kort golden verschillende regels voor agrariërs in de gemeente Súdwest-Fryslân. Elke oud gemeente had net weer andere regels en begrippen. Dat maakt het niet altijd overzichtelijk en bovendien zorgde het voor ongelijkheid binnen de gemeente. Zo kon het zijn dat de regels voor uitbreiding voor een agrariër in de voormalige gemeente Wymbritseradiel anders waren dan voor een agrariër in de voormalige gemeente Bolsward. De gemeente wil dit nu gelijktrekken voor ieder bedrijf in Súdwest-Fryslân.

“Inwoners en ondernemers verdienen gelijke kansen. Als gemeente willen wij ondernemerschap stimuleren en ik kan wel zeggen, we hebben echt heel innovatieve agrariërs in Súdwest-Fryslân. En dan kan het niet zo zijn dat de één wordt geremd door regelgeving die voor een buurman een paar honderd meter verderop niet geldt”, aldus Bauke Dam, wethouder Ruimtelijke Ordening.

Uitgangspunten voor gelijke regelgeving vastgelegd in bestemmingsplannen

In 2019 stelde de gemeenteraad al uitgangspunten vast voor de gebruiks- en bouwregels in het buitengebied. Het buitengebied betreft het gebied buiten de dorpen en steden. Met deze uitgangspunten kwamen er in de hele gemeente dezelfde regels voor agrarische bedrijven. Er werd dus geen onderscheid meer gemaakt in de mogelijkheden voor bedrijven alleen maar op basis van de ligging van het bedrijf. Ook de agrarische bedrijven die wel in de dorpen en steden liggen gaan nu ook in het buitengebied bestemmingsplan vallen voor dezelfde mogelijkheden.

Bestemmingsplannen Buitengebied I en II zes weken ter inzage

Deze gelijke regels worden, als het aan gemeente Súdwest-Fryslân ligt, binnenkort vastgelegd in de bestemmingsplannen ‘Buitengebied Súdwest-Fryslân I’ en ‘Buitengebied Súdwest-Fryslân II’. Er zijn geen grote, nieuwe ontwikkelingen in de plannen opgenomen. Wel is rekening gehouden met ontwikkelingen van deze tijd en er is meer flexibiliteit.

“Flexibiliteit houdt niet in dat alles alsnog mogelijk is, maar wel dat we bereid zijn om met de ondernemer mee te denken en te kijken naar welke mogelijkheden er zijn. En dan is ‘nee’ nog steeds een mogelijk antwoord. We moeten ten slotte keuzes afwegen aan alle belangen die er in de omgeving zijn”, legt wethouder Dam uit.

De gemeente legt de ontwerpbestemmingsplannen Buitengebied I en II vanaf 30 mei zes weken ter inzage. Op basis van die reacties werkt de gemeente toe naar definitieve bestemmingsplannen welke zij 28 september zal voorleggen aan de gemeenteraad.