Gemeente steunt verenigingen en maatschappelijke organisaties met noodfonds

Algemeen
Foto Unslpash
Foto Unslpash

DFM - Gemeente De Fryske Marren heeft een noodfonds ingesteld voor maatschappelijke- en vrijwilligersorganisaties. Zij kunnen eenmalig een beroep doen op het noodfonds voor de onvoorziene energie- en huurkosten van het jaar 2022. Dit fonds is specifiek bedoelt voor organisaties en dorpshuizen zonder winstoogmerk op het gebied van sport en bewegen, kunst, cultuur en welzijn.

‘’Wij vinden voldoende aanbod van sport, kunst en cultuur belangrijk. Dorpshuizen en maatschappelijke organisaties vervullen een verbindende functie in de kernen en zorgen voor leefbaarheid. De subsidieregeling geeft een financiële tegemoetkoming voor organisaties die geraakt worden door onvoorziene verhoogde energie- en/of huurkosten’’, aldus De Fryske Marren.

Voorwaarden tegemoetkoming
Organisaties die in 2022 te maken hadden met hogere energiekosten ten opzichte van 2019 en/of een huurverhoging van meer dan 4% hadden in 2022, komen in aanmerking voor deze tegemoetkoming. Daarbij staat de organisatie ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en is de organisatie maatschappelijk actief, geregistreerd en fysiek gevestigd in De Fryske Marren.

Aanvragen voor een bijdrage uit het noodfonds kunnen vanaf medio september gedaan worden via de gemeentelijke website.