Bekendmakingen gemeente De Fryske Marren

Door: Douwe Bijlsma Algemeen
Gemeentehuis Joure
Gemeentehuis Joure Gewoan Dwaan / Douwe Bijlsma

DFM - De afgelopen week heeft gemeente De Fryske Marren weer een reeks bekendmakingen gepubliceerd. Het overzicht betreft onder andere aanvragen voor bouwvergunningen, verleende vergunningen en verlenging van beslistermijnen.

Kijk voor alle officiële bekendmakingen op www.officielebekendmakingen.nl.

Onderstaand de bekendmakingen:

09/11/2023 - Ontwerpbestemmingsplan Vegelinsoord

09/11/2023 - Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Lemmer – De Polle en besluit hogere waarde Wet geluidhinder Lemmer - De Polle

09/11/2023Troelstraweg 7 t/m 13 Teroele: ontwerp-weigering voor het aanleggen van een toegangsweg naar de woningen

08/11/2023De Grieën 5 te Oosterzee: verleende vergunning realiseren van 4 tijdelijke woonruimten in de voormalige basisschool (OV 20230466/)

08/11/2023Morseweg 1 te Joure: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20230122)

08/11/2023Buiten behandeling stellen van aanvraag omgevingsvergunning Kadijk 11 te Lemmer, bouwen van een loods (OV 20230508)

08/11/2023Verkeerbesluit in verband met de kerstmarkt ‘Wintersfeer in Langweer’

08/11/2023Herema State 1 te Joure: aanvraag vergunning uitbreiden van het gemeentehuis (OV 20230090)

08/11/2023Pôlle 12 te Rotsterhaule: aanvraag vergunning plaatsen van een tijdelijke woonunit i.v.m. uitgebrand huis (OV 20230627)

08/11/2023Midstraat 129 te Joure: aanvraag vergunning realiseren van een appartement (OV 20230649)

08/11/2023Bakhuizen, Rijs en Mirns: verleende evenementenvergunning organiseren van Jachtrit Hemelum door Bakhuizen, Rijs en Mirns (EV 20230133)

08/11/2023Menso Poppiusstraat 48 A te Oosterzee: aanvraag vergunning plaatsen van een schutting/carport (OV 20230634)

08/11/2023Midstraat 146 te Joure: aanvraag vergunning realiseren van een apparement en woonstudio binnen een bestaand gebouw (OV 20230641)

08/11/2023Lemmerweg 59 te Sint Nicolaasga: aanvraag vergunning uitbreiden van de woning (afwijken van het bestemmingsplan) (OV 20230632)

08/11/2023Voorstreek 118 te Sloten: verleende vergunning renoveren van het dak (OV 20230521/)

08/11/2023Tjeukemeerstraat 5 te Lemmer: aanvraag vergunning uitbreiden van de woning (OV 20230646)

08/11/2023It String 59 te Goingarijp: verleende vergunning verbouwen van de recreatiewoning (OV 20230480/)

08/11/2023De Oergong te Sint Nicolaasga: aanvraag vergunning aanbrengen van een paar wijzigingen op de reeds verleende vergunning (OV 20200815) (OV 20230644)

08/11/2023Streek 198 te Rotsterhaule: aanvraag vergunning realiseren van een woning in een bedrijfspand (OV 20230636)

08/11/2023Doraweg 5 te Lemmer: ontvangen melding Activiteitenbesluit milieubeheer (MB 20230123)

08/11/2023Kortestreek 4 te Lemmer: verleende vergunning openen van een nieuwe vestiging van Domino’s Pizza, het plaatsen van reclame en het plaatsen van een uitblaaskanaal (OV 20230472)

08/11/2023Otterweg 14 te Bantega: verleende vergunning bouwen van een kleine agrarische windmolen (OV 20230376/)

08/11/2023Stinsenwei 16 te Harich: aanvraag vergunning kandelaberen/ernstig snoeien van bomen (i.v.m. overlast afgebroken takken ) (OV 20230648)

08/11/2023Buorren 36 te Langweer: verleende terrasvergunning (TV 20230019/)

08/11/2023Terkaple (Kadastrale aanduiding: JRE00/F/192): aanvraag vergunning renoveren van de ophaalbrug (OV 20230651)

08/11/2023Ige Galamawei 24 te Oudega: ontvangen melding incidentele festiviteit (IF 20230077)

08/11/2023Dr Eeltje Halbertsmastr 50 te Joure: weigering vergunning plaatsen van een dakkapel (OV 20230418)

08/11/2023Markant 49 te Balk: aanvraag vergunning wijzigen van de gevel (OV 20230642)

08/11/2023Verkeersbesluit in verband met het houden van een sinterklaasintocht

08/11/2023Hollandiastraat 68 te Scharsterbrug: verleende vergunning realiseren van een nieuwe melkrobot ruimte (OV 20230587/)

08/11/2023It Sud 44 te Broek (Kadastrale aanduiding: LWR02/L/1584): verleende vergunning bouwen van een woning met aanbouw (OV 20230344/)

06/11/2023Agenda Petear

06/11/2023Verkeersbesluit opheffen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken

06/11/2023Nieuwe straatnamen te Joure

06/11/2023Intrekken besluit van 28 september 2016, bekend gemaakt op 19 oktober 2016

06/11/2023Verkeersmaatregelen in verband met aanpassing Knooppunt Joure

06/11/2023Zitting gemeentelijk stembureau Tweede Kamerverkiezing 2023