Grootschalige controle in natuurgebieden in het zuidwesten van Fryslân leidt tot 15 proces-verbalen

Door: Henk van der Veer Algemeen
Grootschalige controle in natuurgebieden in het zuidwesten van Fryslân leidt tot 15 proces-verbalen
Grootschalige controle in natuurgebieden in het zuidwesten van Fryslân leidt tot 15 proces-verbalen Foto aangeleverd

SNEEK- In meerdere natuurgebieden in het zuidwesten van Fryslân vond afgelopen paaszondag een grootschalige controle plaats. Groene boa’s (buitengewoon opsporingsambtenaren) van de FUMO, It Fryske Gea, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten controleerden of bezoekers zich aan de natuurregels uit de Omgevingswet en de Visserijwet hielden. Dit leverde vijftien keer een proces-verbaal op.

Bescherming van de natuur

De boa’s voerden de controles uit in de natuurgebieden langs de gehele IJsselmeerkust: rondom Makkum, Witmarsum, Harlingen, Sneek, Rijs en Oudemirdum. Op het IJsselmeer werd gecontroleerd met een boot. Het doel van de controles was om na te gaan of bezoekers zich aan de geldende regels hielden. Dat is belangrijk om de planten en dieren in deze kwetsbare gebieden te beschermen. Dit is nu extra belangrijk omdat het broedseizoen is begonnen.

De boa’s controleerden onder andere of bezoekers van de natuurgebieden hun honden aan de lijn hadden en zich niet buiten de officiële wandelpaden bevonden. Op een aantal plekken in deze gebieden mag je, vanwege de kwetsbaarheid van de natuur, helemaal niet komen. Daarnaast werden er verschillende visserijcontroles uitgevoerd.

 De meeste mensen hielden zich aan de regels

Vanwege het mooie weer en het paasweekend was het erg druk in de natuurgebieden. De meeste bezoekers hielden zich aan de regels en reageerden begripvol op de controle. De boa’s moesten in totaal vijftien keer corrigerend optreden met een proces-verbaal:

tien keer voor een loslopende hond;

een keer voor het vissen zonder schriftelijke toestemming (vispas);

een keer voor het niet dragen van een dodemanskoord in een snelle motorboot;

een keer voor het varen in een snelle motorboot terwijl de schipper de geldende leeftijd daar niet voor had;

een keer voor het niet kunnen tonen van het vaar- en registratiebewijs;

een keer voor het opgeven van valse identiteitsgegevens.

 Groene boa’s

Groene boa’s van de FUMO houden toezicht in (Natura-2000) natuurgebieden en controleren op de natuurwetgeving genoemd in de Omgevingswet en de Visserijwet. Hierbij werken de boa’s geregeld samen met ketenpartners op dit gebied.