Open Ochtend bij Koor Zingen voor je Leven Heerenveen

Cultuur en uitgaan
Afbeelding

HEERENVEEN - Op vrijdagochtend 24 februari is er een Open Ochtend bij het koor Zingen voor je leven Heerenveen. 

Het is in de Rinkelbom, Zwanedrift 2 te Heerenveen, van 10 tot 12 uur. In het eerste deel worden er veel oefeningen gedaan met de stem, speelse en uitnodigende werkvormen waarbij jouw stem jouw middel is om je te (leren) uiten. Dit alles in een veilige sfeer waar veel kan en niks moet. Dan is er koffie en gelegenheid tot gesprek en ontmoeting. Hierna wordt er nog een klein uur gezongen uit het liedrepertoire: toegankelijke en aanstekelijke liedjes die vrij snel mee te zingen zijn.

Het koor staat sinds 2018 onder leiding van Grytsje Kingma. Waarom nu toch een koor voor mensen die met kanker in aanraking zijn (of zijn geweest)? In de praktijk blijkt vaak dat na een intensieve behandeling met chemo of bestraling, het energiepeil nog lange tijd erg laag is. Ook heb je soms last van wisselende stemmingen, of is het je ineens te veel. Dit geldt overigens net zo goed voor partners van degenen die kanker hebben of hebben gehad, of voor ouders, kinderen, broers, zussen of goede vrienden. Kanker is zeer ingrijpend en vraagt om een zorgvuldige verwerking. In dit koor wordt daar altijd rekening mee gehouden. Als het even niet wil, dan is daar alle begrip voor. Er hoeft niets te worden uitgelegd, omdat de deelnemers van elkaar wel weten wat er aan de hand is. Het is ook bewust een ‘overdagkoor’.

Spreekt je dit aan, en zou je graag willen zingen? Iedereen die belangstelling heeft om te zingen in groepsverband, en die op welke wijze dan ook geraakt is door kanker, is van harte welkom om mee te doen op onze Open Ochtend! Noten lezen, of eerdere koorervaring is niet nodig. Het koor zingt eens in de 14 dagen (in de even weken) op vrijdagochtend. Voor meer informatie en aanmelding: 0513 – 551139 of grytsjemuzyk@solcon.nl. Of zie bij www.zingenvoorjelevenheerenveen.blogspot.com of www.kankerinbeeld.nl