83.000 euro steun van Stichting Westermeer voor ondermeer restauratie van een bus

Cultuur en uitgaan
Foto NOVMuseum Haskerhorne
Foto NOVMuseum Haskerhorne

DFM - Door het bestuur van de Stichting Westermeer is in de eerste vergadering van dit jaar onlangs een bedrag van 83.008 euro subsidie toegekend aan een twaalftal doelen. ,,Tijdens de bestuursvergadering zijn diverse subsidieaanvragen besproken. Dit heeft geleid tot het toekennen van twaalf aanvragen’’, zo laat de stichting weten.

De toekenningen betreffen:

- Voor een bijdrage in de kosten voor het organiseren van twee jubileumvoorstellingen
in verband met het 40-jarig bestaan van buurtvereniging Westermeer heeft Stichting Westermeer een bijdrage van € 1.000,00 toegezegd;

- Voor de verduurzaming, renovatie en energiebesparende maatregelen ten behoeve van de “kiosk” naast het dorpshuis “De Buorkerij” te Terherne krijgt men een bijdrage van € 11.508,00;

- Voor het verlenen van een bijdrage in de kosten van de herdenking in 2023 heeft Stichting Westermeer een bijdrage van € 6.000,00 toegezegd aan Stichting Nationale Herdenking Joure;

- Voor een bijdrage in de kosten voor de verduurzaming van de Kerk aan de Midstraat te Joure krijgt Doopsgezinde Gemeente Joure een bijdrage van € 12.000,00 toegezegd aan Doopsgezinde Gemeente Joure;

- Voor de organisatie van het Ahrend orgel concert heeft Stichting Westermeer een bijdrage van € 1.700,00 beschikbaar gesteld aan Stichting Vrienden van de Hobbe van Baerdt Kerk;

- Voor het aanschaffen van kleding voor de vrijwilligers krijgt het BregePop Festival een bijdrage van € 11.600,00;

- Voor de aanschaf van kleding voor de vrijwilligers en de aanschaf van “hardcups” krijgt Stichting FCONH een bijdrage van € 7.400,00 beschikbaar gesteld;

- Voor een bijdrage in de kosten van het vervangen van de dakpannen voor sandwich dakplaten op het multifunctioneel gebouw It Heechein en het plaatsen van zonnepanelen op het dak van de sportzaal van Stichting M.F.C. Terkaple-Eagmaryp geeft de stichting een bijdrage van € 15.000,00;

- Voor een bijdrage in de kosten van een omvangrijke renovatie/restauratie van de oudste autobus, een Leyland-Werkspoor, heeft Stichting Westermeer een bijdrage van € 14.000,00 beschikbaar gesteld aan Stichting Nationaal Openbaar Vervoermuseum;

- Voor een bijdrage in de kosten voor de publicatie van het boek “Gelede boerderijen
in Fryslân” door de Boerderijenstichting Fryslân geeft Stichting Westermeer een bedrag van € 2.000,00;

- Voor een bijdrage in de kosten van de vernieuwing van de biljartlakens voor Biljartverening Haskerhorne heeft Stichting Westermeer een bijdrage van € 350,00 beschikbaar gesteld;

- Voor de aanschaf van een mobiele bluetooth luidspreker met microfoons krijgt popkoor JourSound € 450,00 als bedrieg in de kosten.

Stichting Westermeer is een stichting die uit de jaarlijkse opbrengsten van haar vermogen en schenkingen subsidies verleent aan stichtingen en verenigingen binnen het grondgebied van de voormalige gemeente Skarsterlân en het dorp Terherne, voor initiatieven op maatschappelijk, cultureel, sociaal en recreatief gebied.

Daarmee wil Stichting Westermeer de helpende hand uitsteken om belangrijke initiatieven op genoemde terreinen een zetje in de goede richting te geven. En dat heeft de Stichting Westermeer in de ruim vijfenvijftig jaar van het bestaan gedaan in de vorm van subsidies voor projecten ‘tot nut van het algemeen’.