Open Monumentendag Súdwest-Fryslân 2023

Cultuur en uitgaan
Foto gemeente SWF
Foto gemeente SWF

SNEEK- Zaterdag 9 september is het Open Monumentendag. In de gemeente Súdwest-Fryslân zijn dan veel monumenten gratis toegankelijk voor iedereen voor iedereen. Ook worden er op verschillende plaatsen allerlei activiteiten georganiseerd, zoals tentoonstellingen, rondleidingen, fietsroutes, wandelingen, muziekvoorstellingen, maar ook veel activiteiten voor jongeren.

Wat is het?

Open Monumentendag is een jaarlijks evenement dat wordt georganiseerd in verschillende landen over de hele wereld, waarbij historische monumenten worden opengesteld voor het publiek. Ook in Nederland worden tijdens Open Monumentendag duizenden monumenten opengesteld. Het evenement heeft als doel om de aandacht voor monumenten te vergroten, door dit bijzondere Nederlands cultureel erfgoed toegankelijk te maken en te behouden voor een breed publiek.

Waar kun je allemaal heen?

Onderstaande dorpen en steden vieren Open Monumentendag mee. Kijk welke monumenten hun deuren op 9 (en 10) september gratis openen.

Blauwhuis

Bolsward

Cornwerd

Exmorra

Greonterp

IJlst

Kimswerd

Kûbaard  

Piaam

Pingjum

Sandfirden

Schettens

Sneek

Tirns

Tjalhuizum

Westhem

Witmarsum

Wommels

Woudsend

Workum

Ysbrechtum

Súdwest-Fryslân