Energiebank Fryslân moet mensen helpen met energiearmoede

In bedrijf
Afbeelding

INGEZONDEN - Vanuit de Energiebank Fryslân worden mensen geholpen die te maken krijgen met energiearmoede. 

De Energiebank is opgericht in aanvulling op het Aanvalsplan Isoleren Fryslân en het Energieteam Fryslân.

In Friesland is er een netwerk van meer dan 100 energiecoaches en -adviseurs, genaamd het Energieteam Fryslân. Daarnaast heeft de provincie een Aanvalsplan Isoleren Fryslân opgesteld, maar dat is nog niet genoeg. Ondersteunend hieraan komt er een Energiebank Fryslân voor hulp aan mensen met een krappe beurs. De hulp bestaat uit het bieden van begeleiding in het benutten van financieringen voor energiecoaching, de levering van het benodigde om de besparing te realiseren en verduurzaming van een eigen woning of de verzilverlening.

Coaches en maatregelen

Inwoners van de provincie, maar ook gemeenten, woningcorporaties en andere partijen kunnen door de Energiebank worden ontzorgd. De Energiebank heeft een aanbod van coaches en maatregelen die waar nodig gemeentegrens overstijgend kunnen worden ingezet. Ook financiële middelen kunnen worden gebundeld, zodat er meer slagkracht is. Men kan er tevens begeleiding krijgen bij het aanvragen van subsidie voor bodem-, vloer-, dak- en/of spouwmuurisolatie in Friesland.

Extra aandacht voor minima

Volgens energiegedeputeerde Sietske Poepjes (CDA) moet er extra aandacht komen voor de inwoners van Fryslân die minder te besteden hebben. “Met de uitvoering van het Aanvalsplan Isoleren en de Energiebank Fryslân hopen we versnelling te bewerkstelligen voor gebouweigenaren en huurders/bewoners”, aldus Poepjes in een persbericht van de provincie. Het terugdringen van de vraag naar energie is daarbij volgens haar essentieel vanwege de geopolitieke ontwikkelingen, prijsstijgingen en de schaarste in energie, (technisch) personeel en materiaal.