Thema Ondernemen met Impact als rode draad voor komende jaren

In bedrijf
Afbeelding

SNEEK- Het college heeft ingestemd met het nieuwe economisch actieplan ‘Ondernemen met impact’. Het actieplan beschrijft concrete acties voor de komende jaren die bijdragen aan een toekomstbestendige, circulaire economie in Súdwest-Fryslân waar het thema ondernemen met impact als rode draad doorheen loopt.

Impact ondernemen verhoogt de brede welvaart en beschermt ondernemers

Dat de focus komt te liggen op ondernemen met impact is gezien de lokale, nationale en mondiale uitdagingen hard nodig. “Als gemeente kun je niet alle mondiale en landelijke opgaven oplossen, maar je hebt wel grote invloed op de leefomgeving binnen de gemeentegrenzen. Denk aan het creëren van een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor ondernemers, het versterken van onze parelsectoren, het stimuleren van innovatief en circulair ondernemerschap, het zorgen voor een goede aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt, maar ook het positief bijdragen aan de brede welvaart in de dorpen en steden in Súdwest-Fryslân”, vertelt Bauke Dam, wethouder Economische Zaken.  

Gemeente wil ondernemers inspireren, stimuleren en faciliteren

Ondernemen met impact draagt niet alleen bij aan een fijne leefomgeving, het maakt ook de ondernemers zelf weerbaar en wendbaar voor veranderingen en ontwikkelingen.

“We zien dat onze ondernemers al volop bezig zijn met impactvol ondernemen. Daar ben ik echt heel blij mee. Wij willen hen daarin ondersteunen, zodat zij met hun bedrijf de positieve impact in de leefomgeving verder kunnen vergroten. Dit doen wij op een persoonlijke wijze, door onze accountmanagers en via bijeenkomsten, maar ook door de samenwerking te zoeken met verschillende ondernemersgroepen en -organisaties. Het is uiteindelijk onze rol om ondernemers te inspireren, stimuleren en faciliteren. Dat begint bij bewustwording”, aldus wethouder Dam.

Samenwerking in totstandkoming én uitvoering actieplan

Het economisch actieplan is in nauwe samenwerking met ondernemers en diverse stakeholders tot stand gekomen. Ook in de uitvoering wordt de samenwerking met ondernemers, andere gemeenten, de provincie Fryslân en verschillende noordelijke en landelijke samenwerkingsverbanden gezocht. Zo heeft de gemeente in samenwerking met de Ondernemersfederatie al diverse werkgroepen geformeerd om met de uitvoering aan de slag te gaan.

Lees het economisch actieplan Ondernemen met Impact hier.