Informatieavond over herstel Prinses Margriettunnel goed bezocht

In bedrijf
Foto: Topentwelonline.nl
Foto: Topentwelonline.nl

TOP EN TWEL - Vreemd vonden de Top & Twelsters het wel een beetje; een inloopavond voor het tweelingdorp bij de buren in Sneek. Ook al was het net ‘over de grens’ bij Van der Valk Hotel in het Rasterhoffpark, de wens om dergelijke bijeenkomsten in eigen dorp in MFC It Harspit te laten plaatsvinden, staat inmiddels genoteerd bij Rijkswaterstaat. Ondanks de locatie trok de informatiebijeenkomst woensdagavond veel belangstellenden uit het tweelingdorp. 

Zij lieten zich bijpraten over het onderzoek dat is verricht naar aanleiding van de problemen met de tunnel, hoe het herstelwerk eruit gaat zien en welke impact dat voor de omgeving heeft. Medewerkers van opdrachtnemer Van Hattum en Blankevoort gaven tekst en uitleg door middel van presentaties.

Tunnelmoot nr. 26
Tunnelmoot nr. 26 kon in december vorig jaar omhoog komen, omdat de ondergrondse trekpalen, die de tunnel op zijn plaats moeten houden tegen de opwaartse waterdruk, knapten. Waarom de trekpalen, 45 jaar na ingebruikname van de tunnel, al konden knappen, is nog in onderzoek bij TNO.

Uit onderzoek in de tunnel zelf bleek dat op veel meer plaatsen de trekpalen waren geknapt. Door ballast in de tunnel aan te brengen, bleef deze op zijn plaats. De omhoog gekomen tunnelmoot zakte weer terug en uiteindelijk kon de tunnel deels weer opengesteld worden voor het wegverkeer. Dat was op 6 februari en deze siuatie is nog steeds zo.

Vervanging trekpalen
Meerdere varianten werden aangedragen om het probleem met de tunnel op te lossen en die zijn allemaal meegewogen in het herstelplan. Uieindelijk is gekozen alle 1450 trekpalen te vervangen en daar wordt vanaf 15 juni een begin mee gemaakt. Middels een speciale techniek worden trekpalen met een lengte van 26-30 meter in de grond geboord. Deze techniek is eerder toegepast bij vorige projecten en moet er uiteindelijk voor zorgen dat de tunnel minimaal 100 jaar op zijn plaats blijft. Omdat de tunnel deels onder water ligt en er tegen de waterdruk in gewerkt moet worden, duurt het herstel langer. Voordeel is weer dat grondwaterbemaling niet nodig is, want dat kan voor schade zorgen aan omliggende gebouwen. Niet alleen de trekpalen worden vervangen, voor extra stevigheid worden ook de tunnelwanden verankerd. 

Volgens de deskundigen vinden de werkzaamheden geluids- en trillingsvrij plaats en is er geen hinder voor de omgeving. Voor het herstelwerk is een jaar uitgetrokken. Het werk gaat 7 dagen per week door, iedere dag van 7.00 tot 19.00 uur. 

Afname geluidshinder
Inwoners gaven tijdens de presentaties aan dat door de snelheidsbeperking de geluidshinder van de A7 een stuk is afgenomen en dat wordt door de Top & Twelsters als prettig ervaren. Gevraagd werd dan ook om geluidsbeperkende maatregelen mee te nemen bij de herstelwerkzaamheden, zodat dit voor de toekomst als de weg weer in zijn geheel open is, geborgd is.

Dag van de Bouw
Op zaterdag 17 juni tijdens de Nationale ‘Dag van de Bouw’ is de bouwlocatie naast de tunnel aan de Brêgefinne in Uitwellingerga geopend voor publiek. Ook dan kan iedereen die dat wil zich laten informeren over het herstelwerk van de tunnel.


Herstelwerk A7-aquaduct:

  • De ballast die de tunnel nu op zijn plek houdt, wordt voorzichtig verplaatst om ruimte te maken voor nieuwe trekpalen. Met een boor worden gaten in de betonvloer gemaakt om een sluisconstructie te plaatsen.
  • Door de sluisconstructie kan er gewerkt worden tegen de grote opwaartse waterdruk. Hierdoor is er geen bemaling nodig en kan er veilig gewerkt worden.
  • Stalen boorbuizen worden door de sluisconstructies en de  betonvloer heen de grond in geboord.
  • In elke boorbuis wordt een cementmengsel gestort en hierin wordt een trekpaal aangebracht. Vervolgens wordt de boorbuis er weer uitgetrokken. Na de uitharding van het cement wordt de trekpaal vastgemaakt aan de tunnelmoot en de betonvloer weer vastgemaakt.
  • Op deze manier worden alle trekpalen aangebracht. Als deze fase gereed is, wordt het verkeer omgezet naar één kant in de tunnel en kan er gestart worden met de wanden van de tunnelbak.

Bron: Topentwelonline.nl

Foto: Topentwelonline.nl
Foto: Topentwelonline.nl
Foto: Topentwelonline.nl