INGEZONDEN: Het platteland gehoord, bezoek Pieter Heerma aan De Fryske Marren

Politiek
Foto CDA De Fryske Marren
Foto CDA De Fryske Marren

DFM - Van CDA De Fryske Marren ontving de redactie onderstaande verslag van het bezoek van Pieter Heerma aan de gemeente.

De stikstofproblematiek en het tegengaan van de mogelijke aanwijzing van de Fûgelhoeke als stikstofgevoelige natuur is één van de onderwerpen waar de fractie van het CDA De Fryske Marren volop mee bezig is. Er is veelvuldig contact geweest met de Tweede Kamer, in het bijzonder met Derk Boswijk Tweede Kamerlid CDA met portefeuille landbouw, en voorzitter van de Tweede Kamerfractie CDA Pieter Heerma. Laatstgenoemde heeft afgelopen maandag een bezoek gebracht aan De Fryske Marren om in gesprek te gaan met bestuurders, boeren en CDA leden en andere belangstellenden om te bespreken welke gevolgen deze problematiek voor onze regio en gemeente heeft.

De betrokken boeren uit Gaasterlân en Súdwest Fryslân zijn met Pieter Heerma en lokale en regionale bestuurders als CDA gedeputeerde Friso Douwstra, Sjoerd Galema (lijsttrekker CDA Wetterskip Fryslân), Luciënne Boelsma (wethouder De Fryske Marren) in gesprek gegaan over de gevolgen van de problematiek voor hun bedrijf. Zij hebben hun zorgen kunnen delen, specifiek over het komende veegbesluit.

Aansluitend is Pieter Heerma in een goed gevuld dorpshuis in Nijemirdum tijdens de thema bijeenkomst van het CDA De Fryske Marren het gesprek aangegaan met als thema ‘De kloof tussen stad en platteland’. Vanuit de zaal kwam veelvuldig de wens aan de orde om van onderop de zaken te regelen. Onze inwoners en (agrarische) bedrijven willen wel, maar ze moeten ook de ruimte krijgen om zaken op hun eigen manier in te vullen. De benadering van de problematiek en het bedenken van oplossingen van onderop kan op veel enthousiasme rekenen bij Pieter Heerma en is ook precies waarvoor hij en de Tweede Kamerfractie zich elke dag inzet in de Tweede Kamer. Het regionale CDA is ontzettend waardevol om het geluid van ons platteland richting Den Haag te brengen.

Het was een zeer waardevolle avond waarin in ieder geval een goed begin is gemaakt aan het herstel van vertrouwen. Het laat ook weer zien dat in het huidige digitale tijdperk het belangrijk blijft om elkaar op te zoeken en fysiek te blijven ontmoeten.

Tekst CDA de Fryske Marren