Meerderheid gemeenteraad stemt tegen dertig meter hoge mast McDonald’s: ,,Euromast van Joure valt gigantisch uit de toon’’

Politiek
McDonalds Joure mag geen dertig meter hoge reclamemast Foto Gewoan Dwaan - Douwe Bijlsma
McDonalds Joure mag geen dertig meter hoge reclamemast Foto Gewoan Dwaan - Douwe Bijlsma

JOURE - Onlangs sprak de rechtbank uit dat gemeente De Fryske Marren haar besluit over de weigering van een hogere reclamemast voor McDonald’s in Joure moest herzien. De weigering voor die mast van dertig meter hoog, nu zestien meter, van McDonalds werd ongegrond verklaart. De meerderheid van de gemeenteraad besloot afgelopen woensdag tijdens een extra vergadering om de hogere mast niet toe te staan.

Mede namens Kleurrijk Fryske Marren, NCPN, D66 en FvD werd door Marc van Niekerk Thie van de VVD een amendement ingediend. De strekking daarvan was om de benodigde omgevingsvergunning voor de hogere reclamemast te verlenen. Dit in tegenstelling tot het voorstel voor de vergadering om in beroep te gaan bij de Raad van State.

Zichtlocatie
Van Niekerk Thie zei ,,die mast mag gewoon komen. Wat ons betreft zijn er geen ruimtelijke argumenten om de mast af te wijzen.’’ Henk Koops, raadslid D66, sprak tijdens de vergadering ,,het hele verdienmodel van de ondernemer is gebaseerd op het hebben van een zichtlocatie. Je hoeft geen genie te zijn om te zien dat de situatie een grote impact heeft.’’ Gerard ten Boom van de Burgerpartij De Fryske Marren: ,,Wij als raad hebben nu de kans om een eerder besluit dat in onze ogen niet juist was recht te zetten. Wij hopen dat de coalitie tot een voortschrijdend inzicht komt.’’

De coalitiepartijen konden zich niet vinden in het ingediende amendement. Gerda de Vries van de FNP zei tijdens de raadsvergadering dat de nieuwe motivering er goed uit ziet. ,,De mast mag 20 meter hoog worden. Dat is al ruim meer dan de bestaande mast en de andere reclame aanduidingen in Joure. Buurman Hajé heeft bijvoorbeeld twaalf meter.’’

Euromast
Anne Merkuur van GroenLinks voegde daar aan toe ,,We hebben twee jaar geleden een goed en zuiver besluit genomen. De rechter is niet overtuigd. Het belang van de ondernemer zou niet genoeg meegewogen zijn. Vreemd.’’ Ze vervolgde: ,,Sommigen van de sprekers vanavond doen net of wij er als raad niets van mogen vinden. Doen alsof wij niets meer in te brengen hebben omdat de provincie en het college destijds voor hun beurt gesproken hebben (red. er zou door hen meermaals zijn toegezegd ‘dat er een zichtbare mast gerealiseerd mocht worden’), daar snap ik niets van. Wij moesten er toen en nu vanavond weer wat vinden omdat het strijdig is met het geldende beleid.’’

Volgens GroenLinks is de mast van dertig meter verstorend. ,,Een mast van dertig meter zou in de wijde omgeving te zien zijn en juist daarom als een soort van Euromast van Joure gigantisch uit de toon vallen. In het rijtje van de Jouster Toer en de watertoren hoort de McDonalds mast niet thuis.’’

Rechter
Met veertien stemmen voor en twaalf stemmen tegen zal het nieuwe besluit met de aangepaste motivering ter zijner tijd door de rechter worden beoordeeld. Voorafgaand aan de stemming verklaarde Mark van Niekerk Thie nog: ,,We hebben een unieke situatie. De oppositie is het volledig eens met het college en de coalitie laat het college vallen.’’

Lees ook www.grootdefryskemarren.nl/grootdefryskemarren/politiek/de-fryske-marren-moet-weigering-hogere-reclamemast-mcdonalds-herzien