Heerenveense raad stemt in met PvdA-motie Grip

Politiek
Afbeelding

HEERENVEEN - De gemeenteraad heeft op donderdag 25 mei tijdens de raadsvergadering de PvdA-motie Grip bijna unaniem aangenomen. PvdA, SP, VVD, Heerenveen Lokaal en Christen Unie stemden voor.

Grip geeft aan dat de raad actief wil participeren in de beleidsontwikkeling rondom jeugdigen die hulp nodig hebben in gemeente Heerenveen. Als het aan de gemeenteraad in Heerenveen ligt houdt de raad grip op dit proces en de zodat de raad zowel op proces als op inhoud wordt meegenomen en keuzes kan maken.  

In de aangenomen motie wordt het college de opdracht gegeven om met de raad in gesprek te gaan om afspraken te maken hoe deze grip vorm krijgt en hoe het beleidsprogramma sociale transitie, waarin jeugd is geïmplementeerd, samen met de raad, de doelgroep en strategische partners vormgegeven kan worden. Zodat er een betrouwbaar beleid komt te liggen waar jeugdigen en het werkveld verder mee kunnen.  

“Het is voor die groep jeugdigen in gemeente Heerenveen, waar het niet goed mee gaat, van essentieel belang dat er goede zorg is vanuit een solide beleid en daar moet de gemeenteraad voor waken. Dat verdienen de jeugdigen van nu en de volwassenen van de toekomst in onze gemeente, aldus Jan Julius Buwalda van de Heerenveense PvdA-fractie die Jeugdzorg in portefeuille heeft. Juist nu is jeugdzorg een belangrijke en urgente opgave. Iedere jeugdige heeft talenten en telt mee, ook in gemeente Heerenveen. Dat is de basis voor een gezonde samenleving, ontwikkeling van talenten, opgroeien in een fijn gezin, naar school kunnen gaan, werk, gezondheid en plezier hebben met vrienden en daar zet PvdA Heerenveen zich stekt voor in.