Verbazing: motie vernoemen straatnamen naar verzetsvrouwen door college DFM niet uitgevoerd

Door: Douwe Bijlsma Politiek
12-03-2020: Nieuws: Gemeentehuis De Fryske Marren: Joure
12-03-2020: Nieuws: Gemeentehuis De Fryske Marren: Joure Douwe Bijlsma

JOURE - Onlangs gaf het college van De Fryske Marren aan de motie om straatnamen naar verzetsvrouwen te vernoemen niet uit te voeren. Deze motie van PvdA en NCPN werd in 2021 aangenomen om daarmee deze vrouwen te eren.

De motie gaf het college in overweging om nieuwe straten en pleinen de naam van verzetsvrouwen uit de gemeente te geven. Beweegreden voor de indieners was: “De aandacht voor vrouwen, die deelgenomen hebben aan het verzet in de TweedeWereldoorlog in onze gemeente, meer aandacht en erkenning verdienen voor hetgeen zijvoor onze bevrijding hebben gedaan.”

Burgemeester en wethouders hebben nu echter besloten de motie niet uit te voeren omdat ze alleen mensen willen vernoemen die tijdens de oorlog omgekomen zijn als gevolg van hun betrokkenheid bij het verzet. Ook ziet het college nadelen aan het vernoemen van individuele mensen.

Verbazing
GroenLinks-PvdA en NCPN in de gemeenteraad van gemeente De Fryske Marren zijn verbaasd over de omgang van het college met de door de raad aangenomen motie om vrouwen te vernoemen in straatnamen. De fracties van GroenLinks-PvdA en NCPN vinden deze onderbouwing mager en hebben nadere vragen gesteld aan het college.

In juli vorig jaar vroeg Gerda de Vries, vice-voorzitter van de gemeenteraad, namens de gehele raad ook nog aandacht voor het onderwerp. Dit gebeurde naar aanleiding van het boekje ‘Lichtend voorbeeld, foute keus’ dat zij kreeg van schrijver Wietze de Haan. Hij zou graag zien dat het gemeentebestuur van De Fryske Marren ook verzetsvrouwen vereeuwigd in straatnamen. Zoals bijvoorbeeld koeriersters Willy van der Gaast en Lena Koopmans.

“Suggestje yn de achterbûse”
Tijdens het vragenhalfuur liet het college bij monden van wethouder Chris van Hes nog weten open te staan voor het eren van de verzetsstrijdsters met straatnamen. Hij gaf toen aan dat in de tweede fase van de nieuwbouw op de Pôle in Lemmer er mogelijkheden liggen. “Deze suggestje fanút de hiele ried sille we seker meinimme. Mocht it der net pasje dan hawwe we dizze suggestje yn de achterbûse en sille we sjen of mooglik op in oar plak oan dizze winsk foldien wurde kin.’’