Pegasus vraagt geld voor onderzoek beter passend turnonderkomen

Sport
In april van dit jaar werd het FK turnen in De Hege Fonnen gehouden Foto Gewoan Dwaan / Douwe Bijlsma
In april van dit jaar werd het FK turnen in De Hege Fonnen gehouden Foto Gewoan Dwaan / Douwe Bijlsma

LEMMER - Pegasus maakt al sinds jaar en dag gebruik van Sport- en Cultuur Centrum De Hege Fonnen. Het onderkomen voldoet echter niet meer om de ongeveer vierhonderd leden, in de leeftijd van 1,5 tot 80 jaar, op een goede manier gymnastiek te laten beoefenen. Sinds september is Pegasus met De Fryske Marren in gesprek over een oplossing, zo laat trainster Sandra Wind weten. De club wil graag een voorbereidingskrediet van 35.000 euro van de gemeente. Het advies van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad is echter om dit niet te honoreren. Om dit om te buigen spraken Wind en voorzitter Janieke Kruithof maandagavond in tijdens het Petear met de gemeenteraad.

Dat de turntoestellen niet permanent in de hal kunnen staan is voor de vereniging een groot probleem. Wind: ,,Wij willen een toekomstbestendige vereniging worden, daarvoor hebben wij een permanent ingerichte hal nodig. Om met specifieke trainingsmogelijkheden en toestellen zoals een valkuil en een wedstrijdvloer onze leden optimaal uit te kunnen dagen.’’ Om les te geven is men elke keer ongeveer twintig á dertig minuten kwijt aan de opbouw van de toestellen. Dat gaat volgens Sandra Wind ten koste van de lessen.

Mensen met beperking
Het kunnen aanspreken van een nieuwe doelgroep is eveneens een pré van een permanent ingerichte turnhal. ,,Een permanent ingerichte hal waarbij toestellen omringd zijn met zacht materiaal biedt uitdaging en creëert een veilige sportomgeving. Dit biedt ook de mogelijkheid om een nieuwe doelgroep te bereiken: mensen met een beperking. Spelen wij in op deze doelgroep dan zijn wij de enige locatie in Noord-Nederland die gymsport aanbiedt voor mensen met een beperking. Wij vinden dat een enorme kans om hierop aan te sluiten als vereniging.’’

Krediet
Met behulp van het aangevraagde voorbereidingskrediet van 35.000 euro wil Pegasus samen met de gemeente kijken hoe en waar een ingerichte turnhal gerealiseerd kan worden. Dat kan bijvoorbeeld zijn in de vorm van een nieuw gebouw of een samenwerking met andere sportverenigingen. De aanvraag stuit bij B & W echter op weerstand, zij stellen voor om in de begroting het geld niet vrij te maken.

24/7 gebruik CSC Joure
De Fryske Marren stuurt aan op ,,brede inzet van sporthallen voor verschillende verenigingen. Maar dat is in dit geval niet zo’’, gaf wethouder Barbara Gardeniers te kennen in het Petear. FNP fractievoorzitter Gerda de Vries stelde daarop de vraag waarom de ene vereniging wel 24/7 een hal beschikbaar heeft en een andere niet. De Vries geeft aan dat CSC Joure over haar hal in De Stuit wel altijd beschikbaarheid heeft. ,,De toestellen blijven staan, de matten blijven liggen. Dat strookt niet met uw verhaal over multifunctioneel gebruik van een hal.’’ Wethouder Gardeniers geeft aan hierop terug te komen.

Door de gemeenteraad van De Fryske Marren wordt volgende week een besluit genomen over de aanvraag van Pegasus.