Europese Gira-project

Algemeen
Afbeelding

RAERD-Doarpswurk participeert in het Europese GIRA-project Green Initiatives in Rural Areas).  Door de Nederlandse organisatie ‘Learn for Life’ is Fryslân geselecteerd vanwege het hoogst aantal duurzame initiatieven in de dorpen en de efficiënte aanpak in de ondersteuning daarvan. Belangrijke doelstelling van het GIRA-project is om uitwisseling en stimulering van duurzame initiatieven op het platteland te bewerkstellingen.

Het project in het kort

Kennisuitwisseling initiatieven op het platteland; Stimuleren ontwikkelen duurzame projecten op het platteland; Europese samenwerking tussen groene initiatieven

Doarpswurk is blij hierin te participeren, omdat kennisdeling een van de kernwaarden is van de werkwijze van onze stichting. Opgedane kennis en ervaringen delen met anderen om zodoende een vliegwieleffect te kunnen bewerkstelligen. Erg mooi dat dit nu ook in internationaal verband vorm en inhoud begint te krijgen. Onze Europese collega’s kijken met veel belangstelling naar de initiatieven die hier met de mienskip worden ontplooid. Er participeren 6 regio’s uit zes verschillende landen, te weten Duitsland, Griekenland, Frankrijk, Polen, Zweden en Nederland.

Stichting Doarpswurk is op 13 en 14 september gastheer en we hebben een boeiend programma opgesteld voor haar collega’s. De focus van de diverse werkbezoeken zal betrekking hebben op lokale duurzaamheidsinitiatieven (voedsel, energie en opwek). In deze tijden van crisis actueler dan ooit.

Programma op hoofdlijnen

Dinsdag 13 september Ochtend (9.30 tot 12.30 uur) Voedselcoöperatie Ús Iten te Sibrandabuorren Middag (13.00 tot 15.00 uur) Energiecoöperatie Trynergie - Trynwâlden Woensdag 14 september Ochtend (09.00 tot 11.00) De Stroomtuin (zonnepark) te IJlst Ochtend (11.15 tot 13.00) Duurzaam Heeg Middag (14.00 tot 16.00) Provincie Fryslân (o.a. ontvangst door gedeputeerde Poepjes vanaf 15.00 uur) Middag (16.30 tot 19.30) It Swettehûs