Súdwest-Fryslân zoekt eigenaren van grafrechten

Algemeen
Foto gemeente SWF
Foto gemeente SWF

SNEEK- Gemeente Súdwest-Fryslân zoekt rechthebbenden of nabestaanden van ongeveer 50 graven op de gemeentelijke begraafplaatsen in Raard, Poppenwier, Bolsward en Sneek. Bij de begraafplaatsen staan mededelingenborden en de betreffende graven zijn sinds 2015 voorzien van een sticker. Hiermee worden bezoekers opgeroepen zich te melden als ze een nabestaande zijn of kennen. Van graven waarvan geen eigenaar wordt gevonden, vervalt het grafrecht en deze worden eigendom van de gemeente Súdwest-Fryslân.

Wat is een rechthebbende van een graf?

Dit is een persoon of organisatie die het recht heeft om in dit graf te worden begraven of met een urn te worden bijgezet. De rechthebbende bepaalt wat er met het graf en het gedenkteken gebeurt en wie er begraven of bijgezet mogen worden. De rechthebbende is verantwoordelijk voor het onderhoud van het graf en het gedenkteken.

Slecht onderhouden grafmonumenten

Na het overlijden van de rechthebbenden zijn de rechten op een aantal graven in Raard, Poppenwier, Bolsward en Sneek niet direct overgeschreven. Dit zorgt ervoor dat er op dit moment niemand verantwoordelijk is voor de graven en ze niet onderhouden worden. Dat heeft een negatieve invloed op de uitstraling van de begraafplaatsen.

Grafrechten toekennen aan nabestaanden

De gemeente wil het grafrecht daarom opnieuw toekennen aan nabestaanden van de overleden rechthebbende, zodat de grafmonumenten onderhouden worden en de begraafplaats netjes blijft. Bent u of kende u een nabestaande? Neem dan contact op met gemeente Súdwest-Fryslân via telefoonnummer: 0515 – 484 504.