CdK Arno Brok en Dijkgraaf Luzette Kroon op verkiezingstour in Joure

Politiek
CdK Brok, Dijkgraaf Kroon en burgemeester Veenstra op bezoek in Joure Foto Gewoan Dwaan - Douwe Bijlsma1
CdK Brok, Dijkgraaf Kroon en burgemeester Veenstra op bezoek in Joure Foto Gewoan Dwaan - Douwe Bijlsma1

JOURE - Vanochtend vroeg vertrok het gezelschap met Commissaris van de Koning (CdK) Arno Brok en Dijkgraaf Luzette Kroon voor een verkiezingstour langs alle Friese gemeenten, dus ook De Fryske Marren. 

In elke gemeente werd in het kader van de provinciale en waterschapsverkiezingen een bezoek gebracht aan een stembureau. Vanavond rond half acht kwamen Brok en Kroon samen met burgemeester Fred Veenstra van De Fryske Marren een kijkje nemen bij de stemlocatie in zorgcentrum Vegelin State.

Het stembureau heeft daar een plek gekregen in de patio die gelegen is in de binnentuin. ,,Op’e nij in ferrassende lokaasje. Ek hjir in hege opkomst’’, schrijft Brok op Twitter. Volgens burgemeester Veenstra liep het in De Fryske Marren goed door bij de stembureaus. Bij sommigen moesten de stembiljetten in de containers worden aangedrukt om ruimte voor meer te maken. Ook werden uit voorzorg locaties voorzien van extra stembiljetten om te voorkomen dat men niet voldoende zou hebben.

De opkomst in De Fryske Marren was rond 19.30 uur vanavond voor de Provinciale Staten 54,94% en voor Wetterskip Fryslân 53,03%.    

Inmiddels zijn de CdK en Dijkgraaf verder gereisd naar Sneek en onderweg naar de eindstreep, het provinciehuis in Leeuwarden. Om 21.00 sluiten alle stembureaus en kan het tellen van de stembiljetten beginnen.

CdK Brok, Dijkgraaf Kroon en burgemeester Veenstra op bezoek in Joure Foto Gewoan Dwaan - Douwe Bijlsma1